2.PNG

CÔNG TÁC VIỆC LÀNH

CỦA CÁC BẠN TRẺ

TẠI 453 TÔ HIẾN THÀNH 

Chúng tôi hỗ trợ kinh phí cho các bạn trẻ tại 453 Tô Hiến Thành trong các việc lành để bày tỏ tình yêu thương với cộng đồng.
 

Hỗ trợ lần đầu vào tháng 10/2017 cho CTVL tại Xóm Củi – quận Bình Chánh với hơn 100 phần quà nhu yếu phẩm.

 

Hỗ trợ 100 phần cơm yêu thương cho CTVL tháng 7/2018 và tháng 12/2018.

 

Hỗ trợ 50% chi phí ẩm thực cho các chương trình truyền giảng “The Wednesday Coffee Shop” vào tháng 12/2017, tháng 6/2018, và tháng 12/2018, 

MỤC TIÊU

  • Bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jesus với những người chưa biết Chúa cũng như tạo điểu kiện cho các bạn trẻ có cơ hội dấn thân phục vụ.
     

  • Trong tương lai dự kiến mỗi tháng các bạn trẻ sẽ đi ra một lần để gửi cơm yêu thương cho người khó khăn.