top of page
2.PNG
image8 copy.jpeg

Thăm trẻ em tại bệnh viện

MONDAY, JANUARY 1, 2019

12:00PM - 2:00PM

 

CONTACT: Sister Phạm Quỳnh Chi

EMAIL: xxx

PHONE: xxx 

VIEW MORE
image3 copy_edited.jpg

Chăm sóc

trẻ em

MONDAY, JANUARY 1, 2019

12:00PM - 2:00PM

 

CONTACT: Sister Phạm Quỳnh Chi

EMAIL: xxx

PHONE: xxx

VIEW MORE
Untitled design.jpg

Chia sẻ thức ăn yêu thương 

MONDAY, JANUARY 1, 2019

12:00PM - 2:00PM

 

CONTACT: Sister Phạm Quỳnh Chi

EMAIL: xxx

PHONE: xxx

VIEW MORE
image6 copy.jpeg

Tặng thuốc & vật dụng y tế

MONDAY, JANUARY 1, 2019

12:00PM - 2:00PM

 

CONTACT: Sister Phạm Quỳnh Chi

EMAIL: xxx

PHONE: xxx

VIEW MORE
bottom of page