2.PNG

TÌNH NGUYỆN

TẠI SAO TÔI NÊN THAM GIA VỚI GOODWORKS?

Tất cả chúng ta đều có cơ hội để sử dụng thời gian, nguồn lực và ân tứ Chúa ban tặng để phục vụ người khác. Đó là một trong những cách để tôn vinh Ngài. Goodworks đem đến cho bạn nhiều dịp tiện để có thể được đồng công phục vụ Đấng Christ. 

​Nếu bạn muốn tham gia cộng tác với Goodworks Charity, xin vui lòng email cho brother Toàn tới địa chỉ thng2012@yahoo.com